Tájékoztató a talajterheléssel kapcsolatos Önkormányzati döntésről

1.

A talajterhelési díjról szóló Önkormányzati rendeletben foglaltakat sok ingatlan tulajdonosa sérelmezte, kérve az Egyesület közbenjárását a rendelet módosítására, amelyet az Egyesület 2013. május 10 közgyűlésen elhangzottak megerősítettek.

A kérés az Önkormányzat vezetőinél meghallgatásra került. Közterületen kiépített (Zengő u.) szennyvízcsatorna hálózattal érintett ingatlanok tulajdonosainak figyelmében ajánljuk a 27/2013(VI.10) ÖK. Rendeletet a talajterhelési díjról, a díj alóli mentesség és kedvezmény szabályairól, valamint a csatornára történő rácsatlakozás elősegítéséről szóló anyagot.

 Kéjük az érintett tulajdonosokat, a rendeletben foglalt határidők betartására.

2.

Tájékoztatás az üres beépítetlen belterületi ingatlanok tulajdonosainak-,ahol nincs kiépítve a szennyvízcsatorna, és sérelmezték a telekadó mértékét- ezért nem kapnak építési engedélyt a telekadó bevallást megtették, a kivetett adót még egyenlőre ne fizessék be. Reméljük, találunk megoldást az adó mértékének csökkentésére.