Polgármester – Szabadházi Hegy Egyesület képviselőinek találkozója

Szabadházi Hegy vezetősége által kezdeményezett találkozón a területünk jövője szempontjából fontos kérdésekre keresi a megoldásokat, fejlesztési lehetőségeket.

Előzmények:

 • 1980-tól önkormányzat anyagi támogatása nélkül folyamatosan az Egyesület szervezésében, a tulajdonosok anyagi teherviselésével megtörtént a terület infrastruktúrájának (út, víz, villany) kialakítása.
 • 2001-től szintén a tulajdonosok pénzéből, az ÖK szakmai támogatásával elkészült a terület szabályozási terve, teljes térképészeti felmérése, a közterületek kijelölése, a talajmechanikai vizsgálatok. Az ÖK Képviselő testületei a dokumentációkat szentesítette.
 • A szabályozási tervek alapján, az ÖK közreműködésével megindultak az ingatlanok belterületbe-vonási eljárásai. Az ÖK tulajdonában lévő közterületek belterületbe-vonása – az ÖK ígérete ellenére – nem történt meg. Ennek költsége a földmérési adatok alapján 3 millió Ft alatt (2004.) lett volna.
 • 2009-ben az AquaConstruct elkészítette a Szabadházi Hegy szennyvíz csatorna terveit fele-fele arányban az ÖK és az Egyesület költségén.
 • 2010-ben a Képviselő-testület elfogadta a Szabadházi Hegy I. ütem módosított Szabályozási Tervét. A II. ütem tervét nem hagyta jóvá a testület (készítője a TEAMPANNON Kft volt.)
 • A Zengő utca tekintélyes részének szennyvíz-csatornázása a tulajdonosok költségén 2011-ben megtörtént.
 • Az Egyesület költségén megvalósított tervezési és megvalósítási munkálatok mai értéke több 100 M Ft értéket képviselnek. Ezzel elértük, hogy a terület kvázi rendezett és közművesített.

A jelenlévők (jelenléti ív szerint) az alábbiakban állapodtak meg:

 1. A vezetőség kezdeményezi az ÖK vezetőivel való kapcsolatfelvételt, hogy a közelgő éves közgyűlésen (május 8.) az itt lakók hiteles tájékoztatást kapjanak az eddigi ígéretek állásáról (a megvalósulás menetéről).
 2. A vezetőség egy tájékoztató anyag összeállítását szorgalmazza, mind az ÖK vezetői, mind az egyesületi tagok részére. Az összeállításnak tartalmaznia kell mind a 2015. évi, mind a középtávú fejlesztési terveket az alábbiak szerint:

2015. évi tervezett munkák:

 1. Út javítások: Villányi utca aszfaltkátyúinak javítása, Mecsek utca- Csobánc utcai aszfaltozás kátyúzása, Mecsek utca a Csobánc utcai csomóponttól kiverődött kátyúk murva egyengetése. Pilis utcai megsüppedt betonlapok helyreállítása (4 helyen).
 2. Zengő utca csatornázás utáni útszakasz aszfaltozási munkáinak elvégzése (2014 évben képviselői-testületi döntés született arról hogy jövő évi költségvetésben tervezni kell).
 3. Ivó víz hálózat fejlesztés : a Zengő u 52- töl folytatásként a Somlyói utcán végig a Villányi utcai hálózatig összekötni a rendszert, megvalósíthatósági tervezés, szakhatósági engedélyezés.
 4. Belterületbe-vonási eljárásokról kölcsönös információ csere.
 5. Képviselő Testületi döntést igényel annak eldöntése, hogy a Villányi-Pilis- Mecsek utcán milyen ütemezésben lehet kiépíteni a hiányzó szennyvízcsatorna hálózatot Önkormányzati szervezéssel (kivitelezési szintű tervek vannak, egyesületi finanszírozással).
 6. Több üres belterületbe vont ingatlan telekadó fizetésre kötelezett, viszont építési engedélyt nem kap! Ez méltánytalan eljárás. Kértük a TELEPÜLÉS SZERKEZETI tervben engedélyezni az OTÉK 47.§-ban engedélyezett megoldásokat, többek között az egyedi EU normás házi tisztítóberendezés vagy zárt szennyvíz tároló telepítését. (Indokainkat a Főépítész asszonynak korábban megküldtük.) A közgyűléseinken évek óta visszatérő felvetés!
 7. Egyetértünk Földvári László Alpolgármester úr azon – nyilvánvalóan a rend- és a polgárőrség támogatását élvező – javaslatával, hogy a bűnmegelőzés érdekében a Szabadházi hegy és a Pistály területére 3 db térfigyelő kamera kerüljön felszerelésre.

Távlati terv javaslatok:

A lassan 15 éve kész szabályozási terv szerinti elszlömösödés-elleni küzdelmünknek – vagyis a belterületbe vont ingatlanokra történő szabályos építési engedélyek elnyerésének – ma már csak az alábbi akadálya van: nincs szennyvízcsatorna (a lényegesen drágább egyedi EU-komform technológiák alkalmazása végleges megoldást tömeges mértékben nem jelenthet).

EU-s célkitűzés, hogy a vezetékes ivóvízzel ellátott terület teljes mértékben csatornázott is legyen.

Látni kell, hogy sem a tulajdonosok, sem az ÖK, sem együtt ma nem képesek a csatornázást (és az azt követő útépítést) finanszírozni. Pályázati pénzek bevonására lenne szükség. Csatorna létesítésére pályázni azonban csak belterületbe vont közterületen lehet. Az előre haladás érdekében ezért:

 1.  2016-ban az ÖK vonja belterületbe az ÖK tulajdonú közterületeket. Költsége becsülten 6 M Ft.
 2.  Az ÖK szervezze meg területünkön a csatorna közmű és út társulatot 2016-ban. Az Egyesület közreműködik a szervezésban.
 3.  Az ÖK 2016-ban a meglévő csatorna-terveket az esetleg megváltozott előírások figyelembe vételével aktualizálja. Az Egyesületet a területi felmérési munkákhoz segítséget ad.
 4.  Mindezek ismeretében be kell szerezni (informatív?) ajánlatokat, s el kell indítani a projektre a pályázati eljárást.
 5.  2016-ban a Zengő utca maradék részén az útburkolat munkálatai folytatódjanak.
 6.  2016-ban történjen meg a Zengő u. 52-től a Somlyói úton a Villányi útig történő ivóvíz-vezeték kiépítése.
 7.  2017-ben a Mecsek és Pilis utcai csatornázási munkák történjenek meg.
 8.  2018-ban a Villányi és Tenkes utca csatornázása fejeződjön be.
  1.  Mindezek után szilárd burkolatú utak építése, terület rendezése, arculat kialakítása, szépészeti beavatkozások.