Meghívó 2016

Értesítem a tisztelt egyesületi tagokat és az ingatlanok tulajdonosait, hogy a Szabadházi Hegy Egyesület éves beszámoló, valamint tisztségviselők választására közgyűlés összehívását kezdeményezem.

A közgyűlés ideje: 2016. május 9. (hétfő) 17 óra

Helye: Munkácsy Mihály Művelődési Ház- Festetics Terem-

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.

Javasolt napirendi pontok:

  1. Megnyitó,

       Tájékoztató területünk közbiztonsági helyzetéről

  1. Beszámoló az Egyesület 2015 évi tevékenységéről
  2. Beszámoló az Egyesület 2015 évi gazdálkodásáról
  3. Felügyelő bizottság jelentése a 2015 évi vizsgálatáról
  4. Tájékoztató az Egyesület és Önkormányzat együttműködéséről különösen kiemelve a 2016 évi területünket érintő eseményeket.
  1. Vezetőségválasztás – Jelölő Bizottság javaslatai

Alapszabály értelmében az egyesület vezetőinek képviseleti megbízása ez évben lejár. Az Alapszabály III. Fejezet 1. e. pontja szerint:” a képviseleti ügyintéző és ellenőrző szervek vezetőit és tagjait a közgyűlés határozata szerint titkosan vagy – a tagok határozott kívánságára – nyílt szavazással, szótöbbséggel kell megválasztani. A megválasztás 5 éves időtartamra szól.”

Amennyiben javaslata van vezető tisztségviselő személyére azt a közgyűlés előtt telefonon, vagy érkezéskor, szíveskedjen leadni a Jelölő Bizottságnál.

Jelölő Bizottság beszámolója, Javaslatok megtétele

Jelenlévők döntése szerinti Vezetőség választás. (nyílt, vagy titkos szavazással)

  1.  Jelölő bizottság ismerteti a választás eredményét.
  2. A vezetőség új tisztségviselőinek bemutatása. Ismertetés a 2016 évi egyesületi munka főbb elképzeléseiről.
  3.  Egyebek.

A határozatképességhez a tagság 50%-át meghaladóan kell megjelenni. Amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, úgy az egyesületi Alapszabály értelmében a megismételt közgyűlést ugyanazon a helyen és napirenddel 2016. május 9. 17óra 15 perckezdéssel tartjuk.

Önkormányzati részről meghívottak: Elek Sándor polgármester, Dr. Albert Gábor területünk önkormányzati képviselője.

A közgyűlés nyilvános, várjuk a Szabadházi hegyi ingatlantulajdonosokat

Az egyes napirendeknél a szavazásban csak a regisztrált egyesületi tagok vehetnek részt.

A regisztráció elősegítése, valamint a pontos kezdés érdekében már 16 óra 30-tól várjuk az érkezőket.

Megjelenésére számítunk!

Törökbálint 2016.04.20.

Tisztelettel:

Dömötör László

                                                                                      Elnök