Kérdések – Válaszok a Polgármesteri Hivatalhoz az utca beépíthetőségével kapcsolatban

 1. Az út részére leadott terület beépíthető-e?
  Amennyiben az ingatlan tulajdonosa leadta az önkormányzat részére a kijelölt földterületet, megtörtént a földhivatali átvezetése, úgy engedély nélküli ,,beépítés” nem lehetséges. A terület akkor már az önkormányzat tulajdonát képezi, útként működik tovább. Ezen a területen bármilyen műtárgyat elhelyezni közútkezelői hozzájárulás birtokában lehet.
 2. Az út szintjét mindenki kénye kedve szerint változtathatja-e?
  Bármely útburkolatot érintő munka elkezdéséhez, elvégzéséhez a közútkezelő hozzájárulása szükséges, melyet jelen estben a Törökbálinti Polgármesteri Hivatal hatásköre.
 3. Már nem kell a telken elszikkasztani a csapadékvizeteket? Bármilyen víz (felmosó autómosó – stb.) kiönthető az utcára? Ez a rendelet már érvényét vesztette?
  A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) 47. § (8) és (9) pontja értelmében “a lakóingatlan vízelvezetését úgy kell kialakítani, hogy a felépítményben, illetve a közterületen ne tegyen kárt és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. Abban az esetben lehet telken belül elvezetni a csapadékot, ha sem a telket, sem a szomszédos telket nem veszélyezteti.” Az ingatlanon keletkező csapadékvíz jellemzően az utcára nem vezethető. Szennyezett víz természetesen nem önthető ki az utcára.
 4. Magánútról kijöhet-e a közterületre a csapadékvíz? (ezt többen kérdezték, más területről is!)
  Magánút vízelvezetését úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz felépítményben, illetve közterületen ne tegyen kárt és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. Itt is igaz, hogy telken belül kell megoldani a keletkező csapadékvíz kezelését. Közterületre vezetni, amennyiben ez lehetséges, csak közútkezelői engedély birtokában lehet.
 5. Lehet-e fákat ültetni az útra? (Pl: közvetlen a szegélykő mellé, autókat karcolja, ki fizeti meg a károkat, az Önkormányzat?)
 6. Lehet-e köveket, akadályokat telepíteni az út bármely területére?
 7. Abban az esetben, ha valaki nekicsúszik a kirakott köveknek, az Önkormányzat fizeti a károkat?
  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V. 27.) számú önkormányzati rendelet 6.8 (1) értelmében “Utpadkán az út szélétől számított 50 cm-es szelvényben semmiféle akadály, megállást, várakozást, kilátást zavaró tárgy, növény nem helyezhető el.” A rendelettel ellentétesen kihelyezett kövek, egyéb tárgyak által okozott esetleges károk megtérítése a közútkezelő feladata. Ugyanakkor a kártérítést a közútkezelő tovább hárítja a köveket kihelyező ingatlan-tulajdonosra.
 1. Mikor fogja pótolni az Önkormányzat azokon a szakaszokon a murvát, ahol az építkezők eltüntették és nem hajlandóak pótolni, viszont folyamatos a sárfelhordás?
  A 30/1988. (IV.21.) MT rendelet 33.8 (1) és (2) pontja alapján az építtető/ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a közútra sár, kő, iszap, egyéb szennyeződés ne kerüljön. Amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közútkezelő hivatalból, vagy bejelentés alapján felszólítja a közterület tisztán tartására, a felhordott szennyeződések eltávolítására. Eredménytelen felszólítás esetén a közútkezelő közlekedési hatóságnál kezdeményezi hatósági eljárás megindítását, aminek keretében kerül végrehajtásra a kiadott közútkezelői intézkedés.
 1. Mikor fogja az Önkormányzat belterületbe vonni a szabadházi hegyen lévő utakat, mert az mégis csak furcsa, hogy a telkek belterületi telkek, az utcák viszont neom? Erre mikor kerit sort az Önkormányzat? (ehhez annyit fűznék még hozzá, hogy nagyon disszonáns a. tulajdonosok szemében, hogy az Önkormányzat elvárja a tulajdonosoktól a telkek belterületbe vonását, de az Önkormányzat a saját feladatát nem végzi el, útjait nem hajlandó belterületbe vonni, pedig a szabályozási terv őt is kötelezi erre.)
  Az egyesület által elkészített szabályozási terv mind az önkormányzatra, mind az ingatlan tulajdonosaira nézve kötelező érvényű. A lakókkal közel 10 éve folyik az egyeztetés a területek átadását illetően: Nyilvántartásunk szerint a belterületbe vonáshoz szükséges útkialakítás vonatkozásában a cca. 60 lakóingatlanból 40 ingatlan esetében történt meg a terület leadása, tehát a lakók 1/3-a nem adta le vagy nem egyezett bele a földterület térítésmentes leadásba. Sok esetben csak jogilag történt meg a földterület leadása, fizikálisan nem, tehát a kerítés, egyéb határoló elemek nem kerültek áthelyezésre. Az út kiszabályozása, földhivatali átvezetése, belterületbe vonása addig nem történhet meg, ameddig az összes lakóval nem valósul meg a megegyezés és minden földterület átadásra nem kerül.
 1. Az autók parkolását már nem kell a telkeken megoldani, mindenki parkolhat az utcán?
  Az OTÉK 42. § rendelkezik a járművek elhelyezésének előírásairól. Kimondja, hogy üdülő építése esetén, üdülő egységenként 1 gépjármű elhelyezését kell biztosítani telken belül. A köz várakozás rendjét a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szabályozza, a rendelet betartásával a közúton történő várakozás lehetséges.