2015-ös Munkaterv

Szükségesnek tartjuk az új Önkormányzati Vezetéssel való rendszeres kapcsolattartást, nem feledni az Egyesület mintegy folyamatos 35 éve tartó munkáját Törökbálint egy nagyon szép területrészéért.

–          Zengő utca csatornázás utáni útszakasz aszfaltozási munkáinak elvégzése.(2014 évben képviselői-testületi döntés született arról, hogy jövő évi költségvetésben tervezni kell)

–          Villányi utca aszfaltkátyúinak javítása

–          Mecsek utca- Csobánc utcai aszfaltozás- kátyúzása

–          Mecsek utca a Csobánc utcai csomóponttól kiverődött kátyúk murva egyengetése.

–          Pilis utcai megsüppedt betonlapok helyreállítása (4 helyen)

–          Ivóvízhálózat fejlesztés: a Zengő u 52- tol folytatásként a Somlyói utcán végig a Villányi utcai hálózatig összekötni a rendszert megvalósíthatósági tervezés.

–          Belterületi eljárásokról kölcsönös információ csere.

–          Képviselő Testületi döntést igényel annak eldöntése, hogy a Villányi-Pilis- Mecsek utcán, hogyan kiépíteni a Hiányzó szennyvízcsatorna hálózatot Önkormányzati szervezéssel. (kivitelezési szintű tervek vannak, egyesületi finanszírozással)

–          Több üres belterületbe vont ingatlan telekadó fizetésre kötelezett! Viszont építési engedélyt nem kap! Ez méltánytalan eljárás, kértük a Településszerkezeti tervezésbe engedélyezni a területen egyedi-EU normás házi tisztítóberendezés telepítését. (Indokainkat a Főépítész asszonynak korábban megküldtük). A közgyűléseinken évek óta visszatérő felvetés.

A fenti munkálatok végzésében az Egyesület és a tulajdonosi közösség közhasznú szervezetként részt vállal.

Vezetőség