T. Szabadházi-hegyi ingatlantulajdonosok!

Egyesületünk vezetősége a területünket érintő lakossági és fejlesztési ügyek kapcsán azzal a kellemetlen ténnyel szembesült, hogy jelentősen csökkent a tagdíjbefizetők száma, ugyanakkor több ingatlantulajdonosa gazdát cserélt, ill. érdektelenek a területet érintő eseményekről? Ehhez hozzájárul az is, hogy az elmúlt években az önkormányzattal folytatott megbeszélések kevés eredményt hoztak a hétvégi-házas üdülőterület fejlesztése ügyében.

T. Szabadházi-hegyi ingatlantulajdonosok!

Egyesületünk vezetősége a területünket érintő lakossági és fejlesztési ügyek kapcsán azzal a kellemetlen ténnyel szembesült, hogy jelentősen csökkent a tagdíjbefizetők száma, ugyanakkor több ingatlantulajdonosa gazdát cserélt, ill. érdektelenek a területet érintő eseményekről? Ehhez hozzájárul az is, hogy az elmúlt években az önkormányzattal folytatott megbeszélések kevés eredményt hoztak a hétvégi-házas üdülőterület fejlesztése ügyében.

A területre érkezve látható a 2010-es évektől a Zengő-utcai közösség munkája. Csatorna, út, és belterületbe-vonások, építkezések, ugyanakkor a Mecsek u. és Villányi út mentén lévő ingatlanoknál kevésbé sikerül a szabályozási tervben írt folyamatok megvalósítása,Ezeken a részeken a tulajdonosok lassan szánják rá magukat a belterületi eljárás kezdeményezésére.

A területünk fejlesztése ügyébe ezen a területen is áldozhatnának a T. tulajdonosok!Önöknek mindegy, hogy mezőgazdasági terület,avagy hétvégi házas belterület ? A területünk fejlesztését az Egyesület vezetősége a mindenkori önkormányzati vezetőséggel az itteni tulajdonosi körbevonásával szorgalmazta. Ebből az alkalomból Elek Sándor polgármester úrnál ápr. 13-án megbeszélést folytattunk több témakörbe. Ennek kapcsán adjuk közzé a tárgyaláson felvetett témaköröket.

Emlékeztető a Vezetőség 2015. márciusi értekezletéről

Tájékoztató a Szabadházi-hegyi ingatlantulajdonosoknak.

Előzmények:

 • 1980-tól önkormányzat anyagi támogatása nélkül folyamatosan az Egyesület szervezésében, a tulajdonosok anyagi teherviselésével megtörtént a terület infrastruktúrájának (út, víz, villany közvilágítás) kialakítása.
 • 2001-től szintén a tulajdonosok pénzéből, az ÖK szakmai támogatásával elkészült a terület szabályozási terve, teljes térképészeti felmérése, a közterületek kijelölése, a talajmechanikai vizsgálatok. Az ÖK Képviselő testületei a dokumentációkat szentesítette.
 • A szabályozási tervek alapján, az ÖK közreműködésével megindultak az ingatlanok belterületbe-vonási eljárásai. Az ÖK tulajdonában lévő közterületek belterületbe-vonása – az ÖK ígérete ellenére – nem történt meg. Ennek költsége a földmérési adatok alapján 3 millió Ft alatt (2004.) lett volna.
 • 2009-ben az AquaConstruct elkészítette a Szabadházi Hegy szennyvíz csatorna terveit fele-fele arányban az ÖK és az Egyesület költségén.
 • A Zengő utca tekintélyes részének szennyvíz-csatornázása a tulajdonosok költségén 2011-ben megtörtént.
 • Az Egyesület költségén megvalósított tervezési és megvalósítási munkálatok mai értéke több 100 M Ft értéket képviselnek. Ezzel elértük, hogy a terület kvázi rendezett és közművesített.

A jelenlévők (jelenléti ív szerint) az alábbiakban állapodtak meg:

 1. A vezetőség kezdeményezi az ÖK vezetőivel való kapcsolatfelvételt, hogy a közelgő éves közgyűlésen (május 11.) az itt lakók hiteles tájékoztatást kapjanak.
 2. A vezetőség egy tájékoztató anyag összeállítását szorgalmazza, mind az ÖK vezetői, mind az egyesületi tagok részére. Az összeállításnak tartalmaznia kell mind a 2015. évi, mind a középtávú fejlesztési terveket az alábbiak szerint:

2015. évi tervezett munkák:

 1. Út javítások: Villányi utca aszfaltkátyúinak javítása, Mecsek utca- Csobánc utcai aszfaltozás kátyúzása, Mecsek utca a Csobánc utcai csomóponttól kiverődött kátyúk murva egyengetése. Pilis utcai megsüppedt betonlapok helyreállítása (4 helyen).
 2. Zengő utca csatornázás utáni útszakasz aszfaltozási munkáinak elvégzése (2014 évben képviselői-testületi döntés született arról hogy jövő évi költségvetésben tervezni kell).
 3. Ivó víz hálózat fejlesztés : a Zengő u 52- töl folytatásként a Somlyói utcán végig a Villányi utcai hálózatig összekötni a rendszert, megvalósíthatósági tervezés.
 4. Belterületbe-vonási eljárásokról kölcsönös információ csere.
 5. Képviselő Testületi döntést igényel annak eldöntése, hogy a Villányi-Pilis- Mecsek utcán milyen ütemezésben lehet kiépíteni a hiányzó szennyvízcsatorna hálózatot Önkormányzati szervezéssel (kivitelezési szintű tervek vannak, egyesületi finanszírozással).
 6. Több üres belterületbe vont ingatlan telekadó fizetésre kötelezett, viszont építési engedélyt nem kap! Ez méltánytalan eljárás. Kértük a TELEPÜLÉS SZERKEZETI tervben engedélyezni a területen az egyedi EU normás házi tisztítóberendezés vagy zárt szennyvíz tároló telepítését. (Indokainkat a Főépítész asszonynak korábban megküldtük.) A közgyűléseinken évek óta visszatérő felvetés!

Távlati terv javaslatok:

 1. 2016-ban az ÖK vonja belterületbe az ÖK tulajdonú közterületeket. Költsége becsülten 6 M Ft.
 2. Az ÖK szervezze meg területünkön a csatorna közmű társulatot 2016-ban. Az Egyesület közreműködik a szervezésben..
 3. Az ÖK 2016-ban a meglévő csatorna-terveket az esetleg megváltozott előírások figyelembe vételével aktualizálja. Az Egyesületet a területi felmérési munkákhoz segítséget ad.
 4. 2016-ban a Zengő utca maradék részén az útburkolat munkálatai folytatódjanak.
 5. 2016-ban történjen meg a Zengő u. 52-től a Somlyói úton a Villányi útig történő ivóvíz-vezeték kiépítése.
 6. 2017-ben a Mecsek és Pilis utcai csatornázási munkák történjenek meg.
 7. 2018-ban a Villányi és Tenkes utca csatornázása fejeződjön be.
 8. Meg kell akadályozni a terület lepusztulására irányuló törekvéseket!

 A közgyűlésen megjelenők, közvetlenül több hasznos információhoz juthatnak!

2015. 04.24.

            összeállította: Kisgyörgy Lajos.