Önkormányzati határozatok, rendeletek

( 2000- től  2008-ig )

A területfejlesztés végrehajtása csak az Önkormányzati rendeletek figyelembevételével, megértésével kivitelezhető. Ezért fontos ezen határozatok pontos ismerete mindenki részére. Kérejük olvassa el figyelmesen.

 • 165/2000.(XI.16.) ÖK határozata: ” Szabadházi Hegy beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület „
 • 249/2000.(XI.16.) ÖK határozata: „ASzabadházi Hegyközség területét(Szabadházi út-Mecsek utca- Pilis utca – Tétényi fennsík -Égett-völgyi út által határolt terület) hétvégi házas üdülőterülei  övezetté sorolja. Az átlagos teleknagyság 1350 m2 ,max .10% -os beépíthetőséggel ,legnagyobb építménymagasság 4.5 m.  Felhívja az érintett telektulajdonosok figyelmét arra , hogy az utcaszélességek szabélyozásához ,a leadandó telekrésről ingyenesen kell lemondaniuk és önerőből kell az Önkormányzat szervezési közreműködése mellett a közműfejlesztést (víz , csatorna) megoldaniuk.  Felhívja a  telektulajdonosok figyelmét arra , hogy szabályozási tervet kell készíttetniük , az építési engedélyek megadásának a közműfejlesztések (víz , csatorna) szükséges kellékei.
 • 178/2001.(VI.14.) határozata „Elfogadta a Szabadházi Hegyközség kérelmét  a Mecsek és Pilis utcák mindkét oldalát magába foglaló előnyös övezeti besorolással kapcsolatban „ (ez továbbiakban : kapcsolodó területek)
 • Önkormányzat2001. szeptember 19. Megállapodást kötött az  Egyesülettel a Szabályozási terv  és építési szabályzat  elkészítésére .Az Egyesület költségvállalásával a Terveket a Pestterv Kft.nél megrendelte .
 • 2001. otóber hónapban a szabályozási terv igényei szerinti geodéziai felméréssel térkép készítésekkel a Formap Bt.vel kötött szerződést az Egyesület.
 • 10/2003. (IV.10. ) Törökbálint Önkormányzat rendelete foglalja magában a Szabadházi hegy szabályozási tervét és építési szabályzatát. (külön megtekinthető: ……….)
 • 2003/2004. Közterületek kimérése ,kijelölések , ezzel kapcsolatosvázrajzok földhivatali jóváhagyása, adategyeztetések . (Formap BT. Végezte Egyesületi költségen.)
 • 202/2004.(VI.10.)ÖK:   „AKépviselő – testület úgy dönt ,hogy a Szabadházi -hegy térségének szabályozási tervben meghatározott területének a mezőgazdasági művelési ágból való kivonáshoz hozzájárúl.” (Földhivatal a rendelet kiegészítését kérte)
 • 95/2006. (III.16.) ÖK: „ A képviselő-testület megerősíti a mezőgazdasági művelés alóli kivonásról hozott 202/2004. (VI .10.) sz. határozatát .hozzájárúl a Szabadházi-hegy térségének szabályozási tervében meghatározott területének belterületbe vonásához”

Szabadházi útlejegyzésekkel kapcsolatos helyzet, teendők

286/2007. (VIII. 30.) ÖK

A Képviselő-testület

1.    Egyetért a Szabadházi Hegy Egyesület azon kezdeményezésével, hogy a belterületbe vonások kisebb területek, tömbök művelés alóli kivonásával teljesüljön.

Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szabadházi Hegy Egyesület által megjelölt tömbök belterületbe vonását a Budakörnyéki Földhivatalnál kezdeményezze.

Határidő: folyamatos

2.   Felkéri a polgármestert, hogy Törökbálint Város Önkormányzatának 2008-as költségvetésébe tervezze be a földvédelmi járulékok ideiglenes megfinanszírozásának összegét azzal, hogy azt az érintett ingatlantulajdonosoktól a Polgármesteri Hivatal utólag szedje be.

Határidő: 2008. március 31.

3.   A törökbálinti 7684, 7687, 7666, 7677 és a 7690. hrsz-okkal jelölt ingatlanokkal kapcsolatban kezdeményezett kártalanítási eljárástól, amely az útlejegyzések miatt vált szükségessé, visszalép.

Felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről az ügyben meghatalmazott jogi képviselőt, Dr. Marton Ügyvédi Irodát értesítse és a pest Megyei Bíróságnál folyamatban lévő kártalanítási eljárás megszüntetését kezdeményezze.

Határidő: az ülést követő 3 munkanapon belül

4.   Felkéri a polgármestert, hogy a Szabadházi Hegy szabályozási tervének módosítására három tervező cégtől kéjen be árajánlatot azzal, hogy annak fedezete csak a 2008. évi költségvetés terhére tervezhető.

Határidő: 2008. szeptemberi képviselő-testületi ülés, valamint 2008. március 31.

Felelős: polgármester

 • 279/2007.(VIII.30.) ÖK: Közlekedési hatástanulmány munkaközi terve „A bizottság kéri atervezőktől , hogy a Raktárvárosi út csomópontjának helye a térképen a megfelelő helye a térképen a megfelelő helyen kerüljön feltüntetésre , valamint a Szabadházi  hegy út útja   a csomópontban kerüljön bekötésre”( a jelenlegi közlekedési állapot biztonságos megoldását tenné lehetővé)
 • 294/2007. (VIII.30.) ÖK: az Égett-völgyi   szennyvízcsatorna kiépítés részfinanszírozásáról szól. ( a lényeg : biztosítani kell a Szabadházi hegyi ingatlanok csatlakozási lehetőségét a szennyvizcsatorna és csapadék-víz elvezetéshez. Ez alapvető feltétele a tervezett közműberuházásnak.! )