Munkaterv

Az Egyesület 2010.május 17 .Közgyűlésén elfogadott intézkedés-munkaterv ismertetése.

Közgyűlés felkéri Törökbálint Város Önkormányzatát, hogy

      1.  A Szabadházi hegy  közútjain „30″-as  sebességkorlátozó vagy 30-as övezet táblák kihelyezéséről intézkedjen.

Kérésünk indoka: a balesetek megelőzése. Üdülőterületi utak vegyes használatúak (gyalogosok, gyerekek, járművek), a hegyvidéki jellegből adódó körülmények.

      2. A hiányzó utca-táblák kihelyezését engedélyezze (Egyesületi költségen).

      3. Tegyen intézkedést a belterületbe vonás hatósági eljárás átláthatóságára, az ügyintézés gyorsítására, meglévő közterületek belterületbe vonására.??? Tujner Balázzsal való megbeszélés szerit újra indulnak a felfüggesztett eljárások.

      4.Szerezzen érvényt annak a szabályozási tervi előírásnak, amely a csapadékvizek ingatlanon belüli elhelyezéséről szól. Közterületre ne folyjon ki a csapadékvíz.(különös tekintettel a Zengő -Villányi -Mecsek  utcák helyzetére).

További munkaterv:

10/2010. határozat:  az éves Egyesületi tagdíj mértéke: 2011. 01. 01-től 3.000 Ft/ingatlan/év

11/2010. határozat: Javaslat a 2010. évi útjavításokra, kátyúzásokra, egyéb közérdekű intézkedésekre:

  • Somlyói út: önerős munka + anyag max. 300.000 Ft
  • Villányi út: önerős munka + anyag max 400.000 Ft .
  • Mecsek utca: önerős munka + anyag max 400.000 Ft
  • Közterületek tisztaságának biztosítása és megőrzése. A forgalmat zavaró, közterületbe nyúló növényzet eltávolítása az ingatlantulajdonosok feladata.
  • Ingatlanok parlagfű-mentesítésének felügyelete (Hi.: 2010. júni 30.)Önkormányzat-Földhivatal)
  • Előkészületek a 2011. évi vezetőségválasztásra, jelölések.
  • Előkészület a 30 éves a Szabadházi Hegy Egyesület megemlékezésre.

.A munkák elvégzéséhez kérjük az érintett területek ingatlantulajdonosainak segítségét javaslatait.  

Mivel a Május végi rendkívüli időjárás több területen nagyobb károkat okozott útjainkon, azok javítása plusz feladatként megoldásra vár.

2010-07-20.