Mindenkinek adóznia kell -magyarázat az adórendelethez

Valamennyi Magánszemély Ingatlan-tulajdonos részére
Törökbálint
Tisztelt Ingatlan-tulajdonos!

2011. decemberében jelentősen megváltoztak a helyi adózás szabályai. Az új szabályokról a település hivatalos honlapján, hirdetményekben és a „Kerthelyiség” című újságban is tájékoztattuk a lakosságot, ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy a változásokról sokan nem tudnak. Reméljük, segítjük az eligazodást azzal, hogy összefoglaljuk a lakosságot leginkább érintő tudnivalókat……

 • Építményadó


2012. január 1-től minden törökbálinti lakóingatlant építményadó kötelezettség terhel.
Magánszemély tulajdonosok esetében az adó mértéke 160 Ft/m2 /év.  Kivétel, ha az ingatlan üzleti, vállalkozási célt szolgál, ekkor az építményadó mértéke 1300 Ft/m2 /év.   
Az adófizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy az ingatlan építési engedéllyel vagy engedély nélkül épült-e. (Engedély nélkül épült lakóingatlan esetében az adókötelezettség kezdő napja a tényleges használatba vétel időpontja.)
2012. január 1-től megszűnt a 200 négyzetméter alatti lakóingatlan (ingatlanrész) építményadó alóli mentessége.  Továbbra is mentes viszont a magánszemély tulajdonában lévő, nem vállalkozási célú garázs, gépjárműtároló, melléképület. 

 • Telekadó


2012. január 1-től főszabályként minden törökbálinti telket telekadó fizetési kötelezettség terhel.

 • Az adó mértéke:a magánszemélyek tulajdonában lévő nem üzleti, nem vállalkozási célú telek esetében 25 Ft/m2;
 • egyéb telkek után 287 Ft/m2.

Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő beépített telek teljes területe. A mentességet nem zárja ki, ha az épület engedély nélkül épült; tehát a telekadó mentesség ilyenkor is fennáll, viszont az építmény után járó építményadót természetesen meg kell fizetni. 

 • Az adóbevallási kötelezettség és annak elmulasztása


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 32. §-a szerint az építményadóra és a telekadóra vonatkozó adókötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését a változást követő 15 napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóságnál (adóbevallás), melynek alapján az adóhatóság határozatban állapítja meg a fizetendő adót.
Figyelem! Az, hogy az adásvételi szerződésnél ügyvéd működik közre, és hogy a tulajdonjog változása a földhivatalban bejegyzésre kerül, nem pótolja az adóbevallást. Az eladónak és a vevőnek egyaránt be kell jelentenie az adóhatóságnál az eladás, illetőleg a vétel tényét, hiszen e nélkül a hatóság nem szerez tudomást a változásról. 
Kérjük, ha Ön még nem tett eleget építményadó és telekadó bevallási kötelezettségének, saját érdekében sürgősen pótolja azt. Az Adó Iroda a közeli időszakban ellenőrzi a rendelkezésre álló adatállományokat, és azokat, akik még nem tettek eleget az adóbevallási kötelezettségüknek, végzésben szólítja fel az adóbevallás benyújtására. Ha a végzésben megadott határidő alatt sem érkezik meg a bevallás, az adóhatóság a továbbiakban nem tud eltekinteni a mulasztási bírság kiszabásától. 
Tájékoztatásul: az Art. 172. § szerint azt a magánszemély adózót, aki bevallási kötelezettségét késedelmesen vagy nem teljesíti, az adóhatóság 200 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
Ha több tulajdonosa van ugyanazon helyrajzi számon lévő ingatlannak, abban az esetben a tulajdonosok saját tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok és a bevallást a tulajdoni hányaduk arányában kell megtenniük. Ha a több tulajdonos az építményadóval, telekadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról szólóan megállapodást köt egymással, abban az esetben az adóbevallást egy tulajdonos teszi meg az ingatlan teljes területére vonatkozóan és az adófizetési kötelezettség is a továbbiakban őt terheli. A megállapodást minden tulajdonostársnak alá kell írni.

 • Az eddig benyújtott adóbevallások feldolgozása és az adó kivetése


Az Adóhatósághoz tavaly beérkezett bevallások feldolgozása folyamatosan történik, de a munkát jelentősen lassítja, esetenként hátráltatja, hogy a legtöbb bevallás hibás vagy hiányos. A hibásan vagy hiányosan benyújtott bevallások esetében végzésben szólítjuk fel az adózót, hogy a benyújtott bevallását javítsa ki, illetőleg a feldolgozáshoz szükséges adatokat pótolja. 
Az említett problémák és a hiányzó adóbevallások magyarázzák, hogy eddig még nem minden adózó kapta meg a kivetést a 2012. évi adókötelezettségéről. 
Azon adózók, akik 2012. április hónapban kézhez vették az adófizetési kötelezettségükről szóló határozatot, és a lakóingatlanon kívül gépjárműtárolójuk is van, 2 darab határozatot és 2 darab készpénz átutalási megbízást kaptak. Értelemszerűen csak azt a csekket kell befizetni, amelyen konkrét összeg szerepel, hiszen – mint említettük – a nem vállalkozási célú garázs, gépjárműtároló és melléképület mentes az építményadó alól. (A számítógépes feldolgozás szisztémáját a jövőben módosítjuk, így remélhetőleg „nullás” csekkek kiküldésére nem kerül majd sor.)

 • Fizetési könnyítések


Amennyiben az adó megfizetése az adózó jövedelmi, vagyoni viszonyai miatt nehézséget okoz vagy akadályba ütközik, részletfizetés vagy mérséklés iránt méltányossági kérelmet lehet benyújtani.
A kérelem illetéke 3.000 Ft az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerint. A méltányossági eljárások során minden esetben környezettanulmány készítésére kerül sor.

 • Ügyfélfogadással, nyomtatványokkal kapcsolatos információk


A Képviselő-testület helyi adókra vonatkozó 32/2011. (XII.19.) számú rendelete elérhető a város hivatalos honlapján (www.torokbalint.hu/Képviselő-testület/Rendeletek) továbbá nyitvatartási idő alatt a Wolf György Könyvtárban.

Az adóbevallásra, méltányossági kérelemre,több tulajdonos esetén az épít telekadóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról szóló megállapodás megnevezésű nyomtatványok elérhetők: 

 • a város hivatalos honlapján (elérési útvonal: www.torokbalint.hu/Polgármesteri hivatal /Nyomtatványok)
 • a Munkácsy Mihály Művelődési Ház recepcióján (Törökbálint, Munkácsy u. 83.);
 • a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Törökbálint, Bajcsy Zs. u.8.);
 • a Polgármesteri Hivatal központi épületében a Titkárságon;
 • az Adó Irodánál (Törökbálint Kinizsi u 29., GL Outlet).


Ügyfélfogadási idő az Adó Irodánál: hétfőn 13.00 – 17.30; szerdán 08.00 – 12.00 és 12.30 – 16.30, pénteken 08.00 – 12.00 óra között.

Budapest, 2012. május 8.
Tisztelettel:

Kailinger Ildikó
jegyző