Mecsek utca alatti szántó terület beépítésének tervezete

Település szerkezeti és szabályozási tervezetben gazdasági és kereskedelmi funkcióju építmények helyzehtőek el.

Az egyesületi vezetőség részt vett az egyeztető tárgyalásokon. Képviseltük az érintett terület tulajdonosainak érdekét, ami szerint nem sérülhet a terület üdülő jellege.

Bahatárolásra kerültek az építény magasságok is.

Mintegy 20 m szélességben véderdősáv kerül telepítésre a Mecsek utca mentén a szántó terület elválasztása képpen.

Külön figyelmet fordítottunk a zajterhelés minimalizálása végett. Sajnos azt nem tudhattuk meg, hogy az ingatlan fejlesztő mit szeretne a területre építeni.

Hivatalos fórúmon elhangzott, hogy a szennyvíztisztitó jelenlegi üzeme 2015-ig bezárólag változni fog. Tervek szerint csak szennyvízátemelőként fog működni a továbbiakban.

A Hosszúréti patak mentén (Pistályréti) tervezett záportározó megépítését szorgalmaztuk, mely nem csak a közvetlen terület érdeke, hanem a környező, Budaörsi – Budapesti területeké is.