Közelmúlt eseményei

A Szabadházi ingatlanok gázellátása ismét napirendre került. Az Égettvölgyi építkezések során, az útmentén kiásott régészeti árokban közművek kerülnének elhelyezésre. Ennek során igényként felmerült az Égettvölgyi úti 7 db ingatlan gázellátása, mely később a Mély úton való kiépítéssel látná el a további igényeket.

Mint utóbb kiderült mégsem a Pannon felől kapjuk a gázt.(műszaki okok stb.)

A Szabadházi hegy gázigényének kielégítésére a Raktárvárosi úti fő gázvezetékről egy nyomásszabályzó -elosztó hálózat építésével biztosítható

Jelenlegi tárgyalások fő témakörei:-Nyomásszabályzó telepítése,- Helybiztosítás,- A Tulajdonosi kör tényleges gázigénylőinek felmérése. Költségek finanszírozása.?

Önkormányzat beruházási részlegével és a tervezővel tartjuk a kapcsolatot. Ezt az alkalmat kár lenne elmulasztani. (2007. december)

November 30.-n többen részt vettünk a Művelődési Házban rendezett: Égett-völgyi régészeti ásatásokról szóló előadáson. Számtalan feltárás képeit láthattuk. Az emberiség történetének időszámításunk előtti korától, az Árpád korabeli időkből, a XVII. századig bezárólag, több népcsoport emlékét őrzi a föld mélye. Törökbálint e páratlan értékű leletei, feltárásai a területnek új arculatot adhat.(Régészeti Park épülhet). a Községi Újság december havi számában olvasható részletes ismertető.

Az Önkormányzat Tértivevényes levélküldeményben kereste meg az ingatlantulajdonosokat a területfejlesztés lehetőségeiről az üdülő övezeti átsorolás lehetőségeiről. Mintegy 150 értesítő került kiküldésre (14db értesítő mai napig ismeretlen lakcímű vagy nem vette át) 31 tulajdonos átvette de nem válaszolt.

Mindazok a területrészek tulajdonosai nem kaptak értesítést, ahol évek óta tervezett a szabályozási tervi felülvizsgálat. Meg van a remény a kedvezőbb tervmódosításra.

Egyetlen tulajdonos sem érezze magát kirekesztve a művelési ág kivonásának lehetőségétől, ha csak saját maga önmagának nem ellensége. Mindenki figyelmébe ajánlott az Önkormányzat 2007. aug. 30. hozott képviselő-testületi döntése.(olvasható az Önkormányzati határozatok gyűjteményében)

Az egyesületi tagdíjfizetés az utóbbi évek átlaga szerint alakul 2007 évben ez 150-170 fő közt várható. Szívesen várunk tagjaink sorában új tulajdonosokat, vagy régieket vissza. Az éves tagdíj 2000.-Ft/év. Ön befizette? Ha igen köszönjük, ha nem, akkor kérjük, pótolja elmaradását.

APEH a 2006 évi adók 1% -ának befizetéséből származó összese: 196.183 .-Ft-t 2007 .november hónapban egyesületi bankszámlára átutalt. Köszönet azoknak a rendelkező embereknek, akik adójuk 1% -t az Egyesület részére szánták.

Kérjük, ne feledjék, ha tehetik 
a 2007 évi adóbevallás során adójuk 1%-nak felajánlásával:

A SZABADHÁZI HEGY EGYESÜLET nevének és

Adószám: 19176293-1-13

feltüntetésével járuljon hozzá a környezetének fejlesztéséhez, ápolásához.
Köszönjük figyelmét.