Hírlevél 2016. április

Tisztelt Egyesületi Tagok, Szabadházi Hegyen Élő Társaink!

Fordulóponthoz érkeztünk: az 5 évre választott egyesületi vezetőség, a felügyelő bizottság tagjainak mandátuma lejárt. Új személyeket kell választani, részben azért is, mert többen – sajnálatosan – eltávoztak köreinkből, részben azért is, mert néhányan nem tudják vállalni a következő ciklust. Ők ezúton is tisztelettel köszönik az eddigi bizalmat.

Kérünk mindenkit, gondolja át, tudna-e maga is szerepet vállalni, esetleg lenne-e javaslata alkalmas személyre.

A jogszabályok változása miatt az Alapszabályon is módosítani kell, de lehetőség van a működést racionálisabbá tevő javaslatok beépítésére is. A jelenlegi Alapszabály megtalálható az Egyesület honlapján, kérjük, tanulmányozzák.

Ezek lesznek a soron következő, a 2015-ös egyesületi évet lezáró közgyűlésünk – a szokásos beszámolók, eredmények, aktualitások, a jövőre vonatkozó tervek bemutatásán túli – fő napirendi pontjai.

Az alábbi táblázat tartalmazza az Egyesület 2015. évi gazdálkodásának főbb adatait:

2015. 01. 01.2015. 12. 31.
Banki folyószámla     241,500.- 451,152.-
Lekötött betét1,400,000.-1.400,000.-
Házipénztár    6,305.-   9,869.-
Egyenleg1,647,805.-1,851,021.-

Az Egyesület összes bevétele a következő tételekből áll:

 •  Tagdíjként befizetett:                                                        335 eFt
 •  Önkormányzattól kapott támogatás:                                0 eFt
 •  Szja 1% -os támogatás:                                                      246 eFt
 •  Pénzügyi műveletek bevétele (kamatbevétel):             6 eFt

A NAV által tárgyévben átutalt 246 eFt szja 1%-os támogatás nem került felhasználásra.

A tagdíjként befizetett összeget teljes egészében a működési költségek fedezetére fordítottuk.

Az anyagjellegű ráfordítások 339 eFt-os értéke az alábbi tételekből tevődik össze:

 • Egyéb anyag, irodai anyag                                                17 eFt
 • Bérleti díjak                                                                            87 eFt
 • Közhasznú tevékenység ráfordítása                                0 eFt
 • Web lap üzemeltetése                                                       91 eFt
 • Posta, telefon szolgáltatások díja:                                   7 eFt
 • Könyvelési díj:                                                                       76 eFt
 • Egyéb igénybevett szolgáltatások:                                 38 eFt
 • Hatósági díjak:                                                                        0 eFt
 • Bankköltség (bankszámla fenntartási díja)                 23 eFt

A Közgyűlésen ki lesz függesztve:

 • A területünk térképe a telkekre vonatkozó fő információkkal
 • Az Egyesületünk 2015. évi mérleg adatai
 • Az együttélést szabályozó főbb Önkormányzati rendeletek lényege
 • Rövid eligazító tájékoztató anyag az építés feltételeiről a 25/2015 (IX.21.) sz ÖK rendelettel jóváhagyott Település-szerkezeti Terv Helyi Építési Szabályzatának figyelembe vételével.
 • A „MIÉRT ÉRDEMES ZÁRTKERTI MŰVELÉS ALÓL KIVONNI A TELKÜNKET” című, Bartha Zsolt földmérő úr által összeállított anyag (amely a honlapunkon is elérhető)

Továbbá a regisztrációs asztalnál korlátozott számban elérhető lesz a kivonáshoz szükséges adatlap (ami a honlapunkról is letölthető), Bartha Zsolt anyaga, illetve ugyanitt lehetőség van az elmaradt tagdíjak (3000.-Ft)befizetésére is.

FONTOS: az egyesület számlavezető takarékszövetkezeténél bekövetkezett változások (név, tulajdonos) miatt ezentúl a sárga csekkes befizetés lehetősége megszűnt.

Fizetni az alábbi módokon lehet:

 • Közgyűlésen készpénzben bizonylat ellenében
 • B3 TAKARÉK Szövetkezet Törökbálint Munkácsy út 11. alatt készpénzben vagy banki átutalással az ugyanitt vezetett 64800097-10904259 Egyesületi számlaszámra, a közlemény rovatban a feladó és a tagdíj vonatkozó évének megnevezésével

A Közgyűlésre mindenkit szeretettel vár az egyesület vezetősége