H A T Á R O Z A T Karácsonyi Ajándékként a szabadházi lakóknak

H A T Á R O Z A T

A Budaörs-Bau-Trans Kft. (2040 Budaörs, Holdfény utca 2.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére a Törökbálint 3347/5 hrsz.-ú telephelyen (Raktárvárosi út – Égettvölgy) végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre, feltöltésre

környezetvédelmi működési engedélyt adok, a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett.

http://hirdetmeny.magyarorszag.hu/hirdetmeny?id=1204873