Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2011 évi beszámolójának ellenőrzéséről

A Felügyelő Bizottság a részére bemutatott éves beszámolót, naplófőkönyvet, valamint a kapcsolódó bizonylatokat átvizsgálta és megállapította, hogy:

– A beszámolóban, illetve a naplófőkönyvben rögzített nyitó és záró bank és pénztárkészletek a kivonatokkal egyezőek
– A bank és pénztár közötti évközi mozgások dokumentáltak
– A bizonylati fegyelem kielégítő. A bevételek és kiadások elszámolása megfelelő bizonylatok alapján történt
– Az Egyesület 2011 éves bevétele 731.296,-, míg ráfordítása 765.501,- Ft volt
– Az Egyesület, mint közhasznú egyesület, a 2010.évi 1 %-os adófelajánlásokból 161.604,- Ft-ot realizált, melynek felhasználására a 2011 évi tervben foglaltak szerint kerül sor
– Az Önkormányzat pályázati támogatásként 100.000,- Ft-ot biztosított az Egyesület számára
– Tagi hozzájárulást 110 fő teljesített, melynek összege 381.000, – Ft volt

A fentiekben leírtak figyelembevételével a Felügyelő Bizottság az Egyesület 2011 évi beszámolójának elfogadását javasolja.

Törökbálint, 2012-04-22 Márta Judit
Felügyelő Bizottság vezetője