Tevékenységi kör

Tevékenységünk 2007 – 2008 évre tervezett legfontosabb elemei

Egyesület az Alapszabálya szerint a közgyűlési határozatokban jóváhagyott munkaterv szerint dolgozik.

  • Építési Szabályzatból adódó további feladatok végzése.
  • Meglévő létesítményeink, úthálózat védelme.
  • Környező területeken végbemenő vállalkozói területfejlesztések, ezek várható hatása reánk nézve. (Égett-völgy, Pannon, volt HM terület, volt Sasad terület, 8105 út környéke). Tervezzük a gázvezeték-, a csapadékvíz- valamint a szennyvízcsatorna hálózathoz való csatlakozási lehetőség kiépítését.
  • Az Önkormányzattal való rendszeres kapcsolattartás, közösen fel kell gyorsítani az Út- Közmű Társulás megalakítását.
  • Környezetünk tisztasága, káros gyomnövények elleni védekezés, műveletlen ingatlanok, közbiztonság.
  • A nagykertes, kulturált beépítéssel (10%) beilleszkedni Törökbálint közéletébe, megőrizni a zöldterületi jelleget.
  • A mintegy 280 tulajdonossal való kapcsolattartás a területfejlesztési célok eléréséért. Hírlevél és Weblap-útján hiteles tájékoztatás.