Alapszabály

Egyesületi adatok 2013-01-21

Társadalmi szervezet neve: Szabadházi Hegy Egyesület

Pest Megyei Bíróság nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: PK 60833/1990/2 (1990.09.05.) Nyilvántartási szám: 693

Szervezet székhelye: 2045. Törökbálint, Villányi út 60sz.
Levelezési címe: 2045. Törökbálint, Pf.19.
E-mail címe: kisgyorgy@szabadhazihegy.hu
Szervezet adószáma: 19176293-1-13
Bank számlaszáma: 64800097 10904259 / Érd és Vidéke Takarékszövetkezet, Törökbálint/

Egyesület telefonszáma: 06 20 447 00 66 (Kisgyörgy Lajos)

Egyesület célja: a területre készült- Önkormányzat által jóváhagyott- Szabályozási tervben jelölt 38 ha területen ,a Törökbálint Önkormányzat szakmai együttműködésével , tagjainak közös anyagi hozzájárulásával kulturált üdülő-pihenő -lakható környezet kialakítása.

A meglévő és kiépítendő infrastruktúra (elektromos közmű, út-hálózat , közlekedés színvonalának emelésével ), a víz és csatornahálózat, gázszolgáltatás kiépítésével segítik ,fejlesztik.

Szabadházi Hegy területének környezet védelme. Közbiztonság javítása.

Egyesületi Tagok száma: 180 – 220

Tiszteletbeli Elnökök: Dr. Horváth István & Kisgyörgy Lajos


Tisztségviselők: 

Ügyvezető elnök: Dömötör László

Gazdasági vezetö: Kisgyörgy Lajos

Vezető : Mészáros Gábor

2011. évi Egyesületi közgyűlésen választott – bővített- Vezetőségi Tagok:

Bene István, Bánati József, Szentpáli Gábor, Nagy Gyula


Felügyelő bizottság :

FB. Vezetője: Márta Judit

FB.Tagok: Hejcser Hilda, Láng Sándor

Egyesület működése: Alapszabályban foglalt célok a , közgyűlési határozatok , munkatervek szerinti kitűzött feladatok megvalósítása.

Egyesület Tevékenysége alapján közhasznú szervezetnek minősül. 

Egyesület pénzügyi forrásai: 

– Tagdíj befizetés : 3000- Ft/év
– Tulajdonosi területfejlesztési befizetés (terület és részlet arányos 100- Ft/m2 )
– Pályázati pénz
– Adó 1 % befizetés (2006 évtől) Kérjük a T. Tulajdonosokat lehetőség szerint járuljanak hozzá területünk fejlesztéséhez. Szervezet adószáma: 19176293-1-13

A vezetőség évek óta díjazás nélkül végzi munkáját.