Tájékoztatás a Szabadházi- hegy környezetét és területét érintő Önkormányzati fejlesztésekről 2008. 10. 20

Turai István polgármester és Csuka Attila alpolgármester -területünk képviselője levélben részletesen tájékoztatta Egyesületünket azokról az önkormányzati fejlesztésekről, megrendelésekről, amelyek az Egyesület működési környezetére közvetlen hatást gyakorolnak. 

 A levél több olyan eseményről számol be, amelyek évek óta az egyesületi közgyűlésen a megoldásra váró területfejlesztési feladatok körében tartozik, összhangban a szabályozási tervi előírásokkal.

            Környezetünkben is jelentős és látványos beruházások sorra megvalósulnak, ezekről is adunk rövid ismertetést olvasóinknak:

  1. Elkészült a „Pannon út” amely összeköti a Diósdi utat és Raktárvárosi utat -körforgalmi csomóponttal.
  2. Befejeződött az Égett-völgy erdő oldali szakasz érintésével kialakított komplex közműberuházás. Kiépítésre került: a felszíni vízelvezető árok, szennyvízhálózat, kábelcsatorna alagút, és elkészült -mindannyiunk elégedettségére- a Szabadházi -Égett-völgyi végleges út, járdával és közvilágítással.
  3. Folyamatban van a „mély-út” rendezése. Kiépítésre került: új víz nyomóvízhálózat valamint szennyvízelvezető-rendszer az un. Tyúklábig. A korábbi elképzelésektől eltérően a 2008. évben nem kap ez az útszakasz végleges aszfaltburkolatot, egyelőre az utat zúzottkő-felülettel fogjuk ellátni. Megoldásra vár a felszíni vízelvezetés a közvilágítás létesítése (7db. kandeláber elhelyezése), aszfaltburkolattal ellátott útépítésre 2009. évben kerül sor. A kivitelezéshez szükséges volt az érintett mélyútszakasz melletti 4 ingatlan közúthoz csatlakozó területének -szabályozási tervi- biztosítására, a szomszédos tulajdonos -Skoglund Zrt.- hozzájárulására.
  4. Nem feledkeztünk meg a terület szabályozási tervének megvalósítását jelenleg még akadályozó felszíni vízelvezetés akadályköréről sem. Az Önök jelenlétében tárgyalást kezdeményeztünk a terület szomszédságában tulajdonnal rendelkező Skoglund Zrt.-vel, a Hosszúréti-patak völgyében tulajdonnal, rendelkezőkkel, a tervezővel. A felszíni csapadékvíz befogadására alkalmas, földgátas vízszivárogtató mű tervezését rendeltük meg az Argon- Geo Mérnökiroda Kft-nél.
  5. Szabadházi -hegy területén elkészült az utak idei kátyúzása, javítása…

Ahogy számbavesszük a 2008. évi vállalásunk teljesítését, valamint a még tervezési fázisban lévő- későbbi megvalósítást jogilag előkészítő-tennivalókat, nagy öröm tölt el bennünket, mert az Egyesületnek tett polgármesteri illetve a terület képviselője által tett vállalások konzekvens megvalósítása jó ütemben halad. Reméljük ezt Önök is meg tudják erősíteni. Köszönjük közös munkánk során kifejtett minden erőfeszítésüket, s mindazokat a javaslatokat, jelzéseket, amelyeket eljuttattak hozzánk.

A levél teljes terjedelmét közöljük a soron következő „Hírlevél”-ben.

Az Egyesület vezetői -tagsága nevében – megköszönik a terület érdekében tett Önkormányzati intézkedéseket, amelyek összhangban vannak a 2008. áprilisi  egyesületi közgyűlésen elhangzottakkal.

Kérjük folyamatosan olvassa Web lapunk híreit!