Szabadházi hegy tulajdonosait érintő eseményekről 2014. január

Hírek, információk a területünket érintő eseményekről …

  1. Egyesület 2014 évi munkatervét Képviselőnknek átadtuk (Önkormányzat költségvetési tervénél vegyék figyelembe)
  2. Változott a „Bálint” busz Útvonala (Mecsek utca – Csobán u – Pistályi út) Nézze meg a menetrendet
  3. Önkormányzat új szolgáltatóval kötött szerződést a Szemétszállításra.
  4. Önkormányzat  2014 évi adórendeletét  december hónapi tervezett módosításokat Véleményeztük ez főleg a tervezett talajterhelési díj és a szennyvíz szippantást érintette volna főleg azokon a területeken ahol nincs kiépített  csatorna közmű.

Viszont javasoljuk a környezetünk védelme érdekében a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező Septifos vagy Septonic használatát az emésztők karbantartásához (Csatolt levelezések önkormányzati válaszok)

  1. A Belterületbe vonási eljárások attól, hogy az Érdi földhivatalhoz került még bonyolultabbá lettek. A képviselő – testületnek külön hrsz.-ként kellett határozatot hozni az eljárás folytatásához. Több ingatlan ügye több mint egy éve tart!
  2.  A Szabályozási tervi előírások betartása az ingatlan előtti közterületek rendben tartása, ingatlanon belüli csapadékvíz elszszikkasztása legyen közös ügyünk.
  3. Önkormányzat által kiírt év végi pályázaton egyesületünk pályázott és 100 000.- Ft. Támogatást kapott – működési költségek támogatására – amely felhasználásával januárban elszámoltunk.
  4. Újra kell gondolni a szennyvízcsatorna hálózat további kiépítését a Villányi – Pilis – Mecsek utcákon. Tanulmányterv van. Önkéntes szervezőket várunk.