MIÉRT ÉRDEMES “ZÁRTKERTI MŰVELÉS ALÓL KIVONNI” A TELKÜNKET?

Kedves Szabadházi-hegyi Tulajdonosok!

Sok kérdés merült fel a címben írt Zártkerti művelés alóli kivonással kapcsolatban. Ezekre szeretnék válaszokat adni.

 • Igaz, hogy ingyenes?

Igaz!

 • Mennyi ideig tart a Földhivatal eljárása, mivel zárul le?

Az ügyintézés határideje 21 nap, ez sokszor elcsúszik 30 napra, esetleg többre.

 • Lehet-e sürgetni?

Igen, 10.000.- Ft befizetésével, ez esetben az ügyintézés 10-14 nap.

 • Milyen előnnyel, ill. hátránnyal jár a kivonás, ha el akarom adni a telket?

–          Legnagyobb előnye, hogy eladás esetén nem kell kifüggeszteni. Ha ugyanis a tulajdoni lapon mezőgazdasági művelés alatti területként szerepel a telek (jellemzően kert, gyümölcsös, szántó), akkor a Termőföldről szóló és a Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. tv.) hatálya alá esik. Termőföldet viszont csak úgy lehet eladni, hogy az Adás-vételi szerződést hirdetmény útján 60 napra ki kell függeszteni. A hatályos jogszabályok értelmében ui. elővásárlási joggal élhetnek – az itt nem részletezett – feltételek esetén a földművesek.

–          Másik fontos dolog, hogy a 2015. május 2-én hatályba lépett törvénymódosítás szerint az ingyenes zártkerti művelés alóli kivonásra csak 2016. december 31-ig van lehetőség. Ismerve a törvényalkotást, ezt a határidőt egyik napról a másikra megrövidíthetik, vagy éppen meghosszabbíthatják!

 • Mi kell ahhoz a kivonáson kívül, hogy belterületi ingatlan legyen a telkem?

Hozzávalók:

–          Földmérő mérnök által készített Fekvéshatárt módosító záradékolt Változási vázrajz,

–          Az átminősítésre vonatkozó kérelem az Önkormányzattól,

–          6.600.- Ft eljárási díj megfizetése a földhivatal felé.

Ha minden megvan, a földhivatal határozattal átminősíti az ingatlant belterületi földrészletté.

Fentiek eddig is szükségesek voltak.

(Az útlejegyzés ezután következik, erre most nem térek ki.)

 • Hogyan tudom intézni a kivonást?

Egy „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” című nyomtatványt kell a tulajdonosnak kitöltenie és aláírnia. Ha több tulajdonos van, akkor minden tulajdonosnak kell az aláírása. Tulajdonosnak számít a haszonélvező is ebben az esetben, azaz, neki is alá kell írnia!

A nyomtatványt mellékeltem PDF és WORD formátumban, de letölthető az alábbi linkről is:

http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/

Két módon történhet az aláírás:

 1. Egyszerűbb: Minden tulajdonos nevére kitöltenek egy-egy kérelmet, és minden tulajdonos aláírja a saját nevére szóló nyomtatványt.
 1. Bonyolultabb: Egy tulajdonos tölt ki kérelmet, és a többiek lenyilatkozzák, hogy a kitöltő tulajdonossal azonos a szándékuk, azaz ők is kérik az ingatlan művelés alóli kivonását.

A kérelmet le lehet adni a Földhivatalban személyesen vagy Postai úton beküldeni.

 • Meghatalmazott kell-e az ügyintézéshez?

Nem kell meghatalmazást írni, bárki leadhatja a kérelmet a Földhivatalban. (Célszerű Földhivatalban jártas személyt megbízni az ügyintézéssel.)

 • Ha beadom a Földhivatalba a kérelmet, akkor Belterületi lesz a telkem?

Nem!

Ugyanúgy zártkerti ingatlan marad, mint volt a kivonás előtt. Csak a mezőgazdasági művelés alól vonják ki a telkünket. Pl.: Az ingatlan a tulajdoni lap szerint Gyümölcsös és gazdasági épület művelés ágban szerepelt, most Kivett, gazdasási épület és udvar megnevezésű lesz.

(A kivonás régebben – sokan sajnos emlékeznek rá – Földvédelmi eljárás keretében történt, Eljárási díj, Szakhatósági díj, Földvédelmi járulék megfizetése mellett. Ez több százezer forint kiadást jelentett, most ezt a procedúrát nem kell végigjárni és persze kifizetni!)

Itt érdemes tisztázni néhány fogalmat:

–          Fekvések a Földhivatali Ingatlan-nyilvántartás szerint:

 • Belterület: Lakóterület, iparterület, üdülőövezet
 • Külterület: Nagyüzemi művelésre alkalmas termőföldek összessége
 • Zártkert: Nagyüzemi művelésre alkalmatlan termőföld terület, amit többnyire helyi

gazdálkodók kaptak saját egyéni művelésre. Bár egy jogszabály eltörölte a „zártkert” fogalmát (helyette az egyszerűbb „Különleges külterület” elnevezést kellene használni), még a Földhivatalok is zártkert-ként tartják nyilván a zártkerteket.

–          Övezetek: Önkormányzat állapítja meg az övezeteket a fekvéseken belül (pl. Lakó-, Üdülő-, Ipari-, Mezőgazdasági övezet).

 • Ha megtörténik a művelés alóli kivonás, építhetek a telekre lakóházat?

Nem!

Lakóépületet akkor sem építhet, ha már belterületi az ingatlana. Ez esetben is csak üdülőépületet vagy gazdasági épületet építhet.

 • Ha megtörténik a művelés alóli kivonás, megváltozik a beépíthetőség százaléka?

Nem!

Amíg zártkerti a telek, addig marad a 3%-os beépíthetőség. Csak akkor változik 10%-ra, ha már belterületbe csatolták.

 • Mit jelent a „művelés alóli kivonás”?

A tulajdoni lapon a művelési ág megváltozik „Zártkerti művelés alól kivett terület”-re. Ha van a telken épület, akkor kiegészül „és gazdasági (vagy üdülő) épület” megnevezéssel.

 • Meddig lehet ingyenesen kivonni művelés alól a telket?

A jelenleg hatályos törvény szerint az ingyenes zártkerti művelés alóli kivonásra csak 2016. december 31-ig van lehetőség.

 • Milyen jogszabály alapján történik a kivonás?

–          1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról, idézem:

–           

„Zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása

89/A. § (1) A tulajdonos – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.”

–          109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról, 47. és 47/A fejezet. Tekintettel a hosszára, nem idézem.

Amennyiben további kérdések merülnek fel, természetesen igyekszem azokra is válaszolni az alábbi elérhetőségeken:

Bartha Zsolt

Földmérő mérnök

MobilMap kft. ügyv.

+36-20-955-8015

mobilmapkft@gmail.com