Eddigi sikereink

Amikre büszkék vagyunk:

A törökbálinti hegyvidéki környezet a természeti adottságok miatt egyre kedveltebb helye lett a múlt század 70-es éveitől a kertművelőknek, a kellemes szabadidő töltésének. Kezdetben a nehezen járható, vízmosta utak javítgatása, járhatóvá tétele jelentette a közös munkát. A terület infrastruktúrájának fejlesztésére alakult a Szabadházi Hegyközség Egyesület.EGYESÜLETI SZERVEZÉSBEN TAGI / TULAJDONOSI PÉNZEKBŐL AZ ALÁBBIAKMEGVALÓSULTAK:

  • 1980 elektromos hálózat kiépítése
  • 1985 utcák elnevezése kitáblázása, ingatlanok házszám tábláinak elkészítése, Raktárvárosi úttól zuzott kő alapra aszfalt réteg került mintegy 3 000 m hosszban, a meredek részeken vasúti beton „talpfákat” építettünk be. Úthálózatunkat az óta anyagi lehetőségeink szerint karbantartjuk. (Megjegyezzük az utóbbi időben az Önkormányzat is nagyon szerény mértékben végez javítást. Külterületi utak osztálya.)
  • 1990 ivóvíz hálózat kiépítése. 205 m magassági szintig elkészült
  • 1991″ István tó „ néven pályáztunk a Pistályi réten tervezett víztározó tó kiépítésére.

Tanulmányterv készült. A Parlament díjazta, Törökbálint kevésbé. Pár méterrel odébb a Demján lakóparknál napjainkban elkészült a tó.

  • 1992 a mai Pilis u helyén lévő „vízmosás” sok gondot okozó szemétlerakó feltöltésre került 300 méter hosszban. Megszűnt a Villányi utca zsákutca jellege. A lerakott útburkolat és csapadékvíz elvezető ma is elfogadható állapotban van.
  • 1994 utcai közvilágítást építtetünk

– 2000. Törökbálint Nagyközség Településfejlesztési programja. Számunkra a tét: maradjon beépítésre nem szánt külterület, vagy kapjunk lehetőséget a kedvezőbb besorolásra. A tulajdonosok a terület további sorsáért aggódtak, évek óta közös munkával, önerős pénzekkel jelentősnek mondható- zártkerti- fejlesztéseket valósított meg a közösség. Közgyűlés megbízta az Egyesület vezetőségét, keressen megoldást a továbbfejlesztés érdekében. Önkormányzati fórumokon adjon hangot a terület érdekében.

– 2000. november hónapban a Képviselő-testület a Szabadházi Hegy területét „hétvégi házas üdülőterületi övezetté „sorolja, utal az ingatlantulajdonosok önerős finanszírozására, valamint az Önkormányzat szervezési közreműködésére

· 2003. Elkészült, és Képviselő – testületi elfogadásra került a Szabadházi Hegy Szabályozási Terve és Építési Szabályzata. Készült városrendezési alaptérkép. Teljes terület állapot feltérképezése.

· 2004. Közterületek kijelölése, geodéziai kimérés, Földhivatali munkaanyag jóváhagyása.
· 2005 Út- közmű társulat alakítását elökészitő szervező bizottság alakult.
· 2006. Út-szennyvíz hálózat, csapadékvíz hálózat építés tanulmánytervei elkészültek.
· 2007. Művelési ágból történő kivonás hatósági eljárásának elindítása.

A területre vonatkozó Önkormányzati Rendeletek, határozatok megtekinthetőek a SZABADHÁZI HEGY link alatt.